KDV Oranında Değişiklik

KDV Oranında Değişiklik

İskonto ve ciro prim faturalarında uygulanacak olan KDV oranı değişiklği; KDV ( Katma Değer Vergisi) Kanunu’nun 25.maddesine göre, hizmet ve teslim işlemlerindeki fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktarlarda olacak şekilde iskontolar KDV matrahına dahil değildir.

No Comments

Post A Comment